Dopravní podmínky

Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny :Dodací lhůta je zpravidla do následujícího pracovního dne od předání zboží dopravci. Provozovatel splní svou povinnost dodat zboží jeho předáním dopravci. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a převzetí stvrzuje svým podpisem dodacího listu dopravce. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí, zejména porušení obalů svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, porušení špatným zacházením se zásilkou, nesouhlasící počet balíků či jiných nesrovnalostí, doporučujeme kupujícímu ve vlastním zájmu zásilku nepřevzít. Na pozdější reklamace o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

STEF Rybářské potřeby © 2018
STEF group s.r.o.